Disclaimer

Website

Deze website is bedoeld om u algemene informatie te verschaffen over Biesbroek bouw,  haar producten en diensten en over aanverwante onderwerpen. Biesbroek bouw neemt bij samenstellen en onderhouden van deze website de grootste zorgvuldigheid in acht. Desondanks kan zij er niet voor instaan dat de geboden informatie te allen tijde juist, volledig en actueel is. Dit zelfde geldt voor de juistheid van de informatie van derden, waarnaar in de website wordt verwezen en voor het foutloos functioneren van de website. Biesbroek bouw aanvaardt hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor. Biesbroek bouw behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de op deze website geboden informatie. Niets van deze site - mits voor eigen gebruik - mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen, vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt.

Cookies.

Deze website maakt gebruik van cookies, (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om delen van de website informatie mogelijk te maken via zogenaamde share buttons voor Facebook en Twitter etc. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, kunt u deze cookies uitzetten via uw browser. Dit kan echter het functioneren van onze website op uw browser negatief beïnvloeden.

Links

Op de website treft u links aan naar andere websites. Deze disclaimer is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan deze website zijn verbonden.

E-mail disclaimer.

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Biesbroek bouw staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door Biesbroek bouw niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.