Brochures en downloads

Krinner brochure

Bekijk hier  de online versie van de nieuwe Krinner brochure.

Deze brochure is ook beschikbaar als PDF bestand.

Belastingtabel

Waarden in de belastingtabel zijn door Krinner Schraubfundamente GmbH zelf proefondervindelijk vastgesteld in een halfvaste draagkrachtige bodemstructuur.

Deze tabel wordt in de regel als leidraad gebruikt om tot een bepaalde fundamentkeuze te komen. Het beste advies kan echter worden verstrekt indien op de montagelocatie een aantal trekproeven worden uitgevoerd.

Met de gegevens die worden vastgesteld kan een vrij nauwkeurige voordimensionering worden geadviseerd t.a.v. het type en het benodigde aantal schroeffundamenten.

Deze voordimensionering dient vervolgens door een constructeur constructief te worden doorgerekend om de statische berekening veilig te stellen.

Bepaling fundamentkeuze afhankelijk van:

  • Bodemstructuur (zand, klei, zand/klei, repac, veengrond).

Indien mogelijk bodemsondering overleggen

  • Het te plaatsen object.

Indien mogelijk ontvangen wij graag tekeningen van de te plaatsen constructie(s)

  • Belastinggegevens.

Wat is de totale statische puntbelasting per afsteuningspunt.

Graag rekenwaardes overleggen, nclusief veiligheidsfactor